Sede

Domicilio social
Secretaría Técnica e Información:

EMILIA PARDO BAZAN 18, 1º dcha.
15005 A CORUÑA
Apartado de correos nº 1
15080 A Coruña
Teléfonos: 981 268 456 / 639 004 887
Correo electrónico: jculloa@ meiga.info