• RSS Info Sida

 • RSS CDC HIV/AIDS

 • RSS VHI/SIDA en Cruz Roja

 • Galicia

  Orde do 19 de setembro de 1988 pola que se crea o plan autonómico para a prevención e control do SIDA e das infeccións relacionadas co virus da inmunodeficiencia humana (VIH).


  Na actualidade a infección polo VIH constitúe unha pandemia da que poucos países escapan, continuando a súa rápida expansión tanto xeográfica (en cada novo informe de situación mundial da OMS engádense novos países) como no múmero dos afectados. Os graves problemas que orixina a nivel mundial levou á OMS a instituír un programa especial sobre o SIDA, cunha importancia similar á que tivo o programa que erradicou a variola hai dez anos, e co lema de que un esforzo mundial conseguirá detelo.

  (más…)

  Orde do 30 de marzo de 1999 pola que se dictan normas para a concesión de subvencións a proxectos de accións de investigación-acción que teñan relación co esforzo global anti VIH/SIDA.


  A infección polo VIH (virus de inmunodeficiencia humana) e a SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) continúa sendo un dos principais problemas de saúde pública que padece a nosa sociedade, polo que cómpre o incremento e mellora das actividades encamiñadas a enfrontalo.

  (más…)

  Orde do 10 de agosto de 2001 pola que se dictan normas para a concesión de subvencións a corporacións locais e universidades para proxectos de accións de investigación-acción que teñan relación con esforzo global anti-VIH/sida.


  A infección polo VIH (virus de inmunodeficiencia humana) e a sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) continúa sendo un dos principais problemas de saúde pública que padece a nosa sociedade, polo que cómpre o incremento e mellora das actividades encamiñadas a enfrontalo. Dentro do marco das actividades anti-VIH/sida en Galicia débeselle dar prioridade a atende-la demanda e financiamento de proxectos ou actividades de investigación/acción co obxectivo dobre de que ó mesmo tempo que se contribúe directamente á acción global anti-VIH tamén, mediante a avaliación e valoración desas experiencias, se poidan estender aquelas que acheguen resultados positivos e útiles no proceso de lograr unha maior esixencia das nosas accións, aconsellado polas estratexias e directrices marcadas no contorno da infección por VIH/sida.

  (más…)

  Decreto 33/2004, do 29 de xaneiro, polo que se crea o Sistema de Información Galego sobre a Infección polo Virus da Inmunodeficiencia Humana (SIGIVIH)


  A infección polo virus de inmunodeficiencia humana (VIH) cursa cunha historia natural moi longa. Desde que unha persoa se infecta ata que desenvolve a enfermidade, é dicir, a síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) poden pasar máis de dez anos. Coa aparición dos tratamentos antirretrovirais de alta eficacia conseguiuse diminuír significativamente os casos de SIDA, sen que isto implique necesariamente un descenso paralelo nas infeccións polo VIH.

  (más…)

  Orde do 4 de febreiro de 2004 pola que se crea a Comisión Galega de Coordinación e Seguimento da Actividade fronte á Infección por VIH/Sida


  Unha vez que a pandemia causada pola infección por VIH/Sida se mostrou coma un dos máis importantes problemas de saúde con graves implicacións sociais, a Organización Mundial da Saúde (OMS) creou no ano 1987 o Programa especial sobre a Sida, recomendando que cada comunidade elaborase ó seu nivel un plan de actuación específico adaptado á súa realidade.

  (más…)

  Más búsquedas


  http://www.xunta.es/diario-oficial