• RSS Info Sida

 • RSS CDC HIV/AIDS

  • Internalized HIV-Related Stigma Fact Sheet
   Almost 8 in 10 HIV patients in the United States report feeling internalized HIV-related stigma. Learn more about how people living with HIV can reduce internalized stigma.
  • HIV Diagnoses Among Persons Aged 13–29 Years — United States, 2010–2014
   HIV diagnoses analyzed by age groups revealed striking differences in rates of diagnosis of HIV infection between ages 13–21 years. During 2010–2014, HIV infection diagnosis rates per 100,000 population varied substantially with increasing age among persons aged 13–15 years (0.7), 16–17 years (4.5), 18–19 years (16.5), and 20–21 years (28.6). HIV diagnosis rates were higher, […]
  • Injection Drug Use and HIV Risk
   This page describes the risk of getting HIV from injection drug use (sharing needles, syringes, and other injection equipment).
 • RSS VHI/SIDA en Cruz Roja

 • Europa

  COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO


  1. INTRODUCCIÓN

  En 2000, Europa se comprometió a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la Unión Europea (UE) adoptó su nueva política de desarrollo, fundada en la reducción de la pobreza. Además de ello, la Comisión Europea (CE) elaboró un marco general[i] para acelerar la lucha frente a las tres principales enfermedades contagiosas: VIH/SIDA, malaria y tuberculosis. El programa de acción[ii] se diseñó para servir de marco de aplicación y conserva plena validez. El informe intermedio de 2004[iii] recoge el grado de avance de dicho programa: se han logrado progresos considerables en cuanto a la repercusión de las medidas adoptadas, la asequibilidad y la investigación y el desarrollo, gracias a la intervención coherente en los ámbitos de acción del desarrollo, el comercio y la investigación.

  (más…)


  Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo – Un programa de acción europeo para combatir el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis a través de la actuación exterior (2007-2011) accion711

  Más búsquedas


  http://www.boe.es/g/es/bases_datos/webBoe.php

  Orde do 19 de setembro de 1988 pola que se crea o plan autonómico para a prevención e control do SIDA e das infeccións relacionadas co virus da inmunodeficiencia humana (VIH).


  Na actualidade a infección polo VIH constitúe unha pandemia da que poucos países escapan, continuando a súa rápida expansión tanto xeográfica (en cada novo informe de situación mundial da OMS engádense novos países) como no múmero dos afectados. Os graves problemas que orixina a nivel mundial levou á OMS a instituír un programa especial sobre o SIDA, cunha importancia similar á que tivo o programa que erradicou a variola hai dez anos, e co lema de que un esforzo mundial conseguirá detelo.

  (más…)

  Orde do 30 de marzo de 1999 pola que se dictan normas para a concesión de subvencións a proxectos de accións de investigación-acción que teñan relación co esforzo global anti VIH/SIDA.


  A infección polo VIH (virus de inmunodeficiencia humana) e a SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) continúa sendo un dos principais problemas de saúde pública que padece a nosa sociedade, polo que cómpre o incremento e mellora das actividades encamiñadas a enfrontalo.

  (más…)

  Orde do 10 de agosto de 2001 pola que se dictan normas para a concesión de subvencións a corporacións locais e universidades para proxectos de accións de investigación-acción que teñan relación con esforzo global anti-VIH/sida.


  A infección polo VIH (virus de inmunodeficiencia humana) e a sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) continúa sendo un dos principais problemas de saúde pública que padece a nosa sociedade, polo que cómpre o incremento e mellora das actividades encamiñadas a enfrontalo. Dentro do marco das actividades anti-VIH/sida en Galicia débeselle dar prioridade a atende-la demanda e financiamento de proxectos ou actividades de investigación/acción co obxectivo dobre de que ó mesmo tempo que se contribúe directamente á acción global anti-VIH tamén, mediante a avaliación e valoración desas experiencias, se poidan estender aquelas que acheguen resultados positivos e útiles no proceso de lograr unha maior esixencia das nosas accións, aconsellado polas estratexias e directrices marcadas no contorno da infección por VIH/sida.

  (más…)

  Decreto 33/2004, do 29 de xaneiro, polo que se crea o Sistema de Información Galego sobre a Infección polo Virus da Inmunodeficiencia Humana (SIGIVIH)


  A infección polo virus de inmunodeficiencia humana (VIH) cursa cunha historia natural moi longa. Desde que unha persoa se infecta ata que desenvolve a enfermidade, é dicir, a síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) poden pasar máis de dez anos. Coa aparición dos tratamentos antirretrovirais de alta eficacia conseguiuse diminuír significativamente os casos de SIDA, sen que isto implique necesariamente un descenso paralelo nas infeccións polo VIH.

  (más…)

  Orde do 4 de febreiro de 2004 pola que se crea a Comisión Galega de Coordinación e Seguimento da Actividade fronte á Infección por VIH/Sida


  Unha vez que a pandemia causada pola infección por VIH/Sida se mostrou coma un dos máis importantes problemas de saúde con graves implicacións sociais, a Organización Mundial da Saúde (OMS) creou no ano 1987 o Programa especial sobre a Sida, recomendando que cada comunidade elaborase ó seu nivel un plan de actuación específico adaptado á súa realidade.

  (más…)


  Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la lucha contra el VIH/SIDA en la Unión Europea y los países de su entorno, 2006-2009 vihue.pdf

  Más búsquedas


  http://www.xunta.es/diario-oficial